شما اینجا هستید

اسامي پذيرفته‌شدگان كارشناسي ارشد بدون آزمون مهر ماه 96


به اطلاع مي‌رساند تمامي پذيرفته‌شدگاني كه تا كنون فرم صلاحيت عمومي را تكميل نكرده اند ضروري است تا قبل از پذيرش در اداره آموزش، نسبت به تكميل فرم و ارائه آن به مركز تحصيلات تكميلي ( ساختمان مركزي اتاق 275 ) اقدام نمايند .

جهت آگاهي از زمان پذيرش و مدارك مورد نياز به اطلاعيه‌هاي اداره آموزش و سايت اصلي دانشگاه مراجعه فرماييد .


  • فرم صلاحيت عمومي