شما اینجا هستید

اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال تحصیلی 92 - 1391 دانشگاه صنعتی اصفهان جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 96-1395


24 اسفند 94

ضرورت دارد دانشجويان واجد شرایط جهت استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد به مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه (اتاق 275) مراجعه و فرم انتخاب رشته را تکمیل و تحویل نمایند. عدم تحویل فرم تا تاریخ 95/2/10 به منزله انصراف قطعی از پذیرش بدون آزمون ارشد می باشد.

جهت مشاهده اسامی روی نام دانشکده مربوطه کلیک نمایید .

 1. دانشکده مهندسی عمران
 2. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 3. دانشکده ریاضی
 4. دانشکده مهندسی شیمی
 5. دانشکده فیزیک
 6. دانشکده شیمی
 7. دانشکده مهندسی مکانیک
 8. دانشکده مهندسی صنایع
 9. دانشکده مهندسی معدن
 10. دانشکده مهندسی مواد
 11. دانشکده مهندسی نساجی
 12. دانشکده مهندسی کشاورزی
 13. دانشکده مهندسی منابع طبیعی