شما اینجا هستید

اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده صنايع جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396


اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده صنايع جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396

نام ونام خانوادگي

رشته  پذيرفته شده

فريد نقوي

بهينه سازي سيستمها

پدرام فرقداني

بهينه سازي سيستمها

شراره كلانتري

بهينه سازي سيستمها

مرتضي قدسي

لجستيك

پوريا كامران فر

سيستمهاي كلان اقتصادي

پريسا حاجيان

لجستيك

نگار بختيار وند

سيستمهاي كلان اقتصادي