شما اینجا هستید

اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده عمران جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396


اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده عمران جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396

نام ونام خانوادگي

رشته  پذيرفته شده

عليرضا صديقي

ژئوتكنيك

دانيال اميني

سازه

دياكو عباسي

سازه

حامد غريبي

سازه

سارا خان مدرسي

سازه

فرنوش نامدارپور

سيستمهاي حمل و نقل

شيما طاهري

سيستمهاي حمل ونقل

مصطفي صادقي گوغري

سازه

سيد پويا افشار ايماني

ژئوتكنيك

امين برجي

سازه

شيرين سادات فاطمي حسيني

سازه

حسين نيك فرجام

سازه

ندا ناظمي

مديريت منابع آب

مينا طيبي

مديريت منابع آب

محمد حسين محمدي