شما اینجا هستید

اعلام اسامی بررسی اولیه مربوط به پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 95 ( 12/10/94 )


به اطلاع می رساند پذیرش بدون آزمون تعدادی از دانشجویان در مقطع کارشناسی  ارشد برای سال تحصیلی 96 – 95 از طریق دستورالعمل شماره 96474/21  مورخ 22/5/94 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال بررسی است و پذیرش قطعی این افراد منوط به احراز شرایط مندرج در آیین نامه فوق الذکر خواهد بود . در ضمن بررسی نهایی برای سایر دانشجویان در پایان ترم هفتم و پس از ثبت نمرات انجام خواهد شد . فهرست این دانشجویان را در اینجا ببینید.