شما اینجا هستید

برگزاري مجدّد امتحان آنلاين كارگاه ايمني و بهداشت عمومي


 
به اطلاع ميرساند، دانشجويان تحصيلات تكميلي كه در كارگاه ايمني و بهداشت عمومي آذرماه سال جاري شركت نموده ولي به هر دليل موفّق به شركت در امتحانِ آنلايني كه در همين رابطه در سامـانه دروس (LMS) برگزار گرديد، نشدند و يا مردود گرديدند، در روز چهارشنبه مورخ 19/ 10 /97 از ساعت 8 الي 24 همان روز، به سامانه مذكور مراجعه و مجددا در آزمون شركت نمايند .