شما اینجا هستید

راهنماي تكميل فرم صلاحيت عمومي و مدارك مورد نياز ويژه پذيرفته‌شدگان بدون آزمون


1- فرم مشخصات بررسي صلاحيت عمومي (یک نسخه اصلي همراه با الصاق عكس + دو نسخه كپي)

2- تصوير كامل از تمام صفحات شناسنامه(يك سري)

3- تصوير پشت و روي كارت ملي (يك سري)

4- اصل فيش پرداختي به مبلغ 330000 ريال به حساب 2172119001003  یا 4001021101007489 نزد بانک ملی ایران – خزانه‌داری کل