شما اینجا هستید

فرایند ارائه مقاله در صورت تمدید فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی بیش از 180 روز جهت دریافت هزینه


در صورتی که دانشجو دوره فرصت تحقیقاتی را تمدید نموده و بیش از 180 روز در خارج از کشور اقامت داشته باشد، جهت دریافت هزینه اضافی، باید مدارک زیر را به سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نماید :

  • تکمیل و تایید فرم 104 در دانشکده ( فرم الزاما باید به صورت تایپ شده تکمیل گردد .)
  • رونوشت تمام صفحات مقاله
  • کپی صفحه اول پاسپورت و صفحه دارای مهر ورود و خروج به تاریخ شمسی
  • درخواست کتبی دانشجو

مدارک فوق همراه با نامه رسمی دانشکده وتایید استاد راهنمای داخل به مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

مقاله ارائه شده باید دارای شرایط زیر باشد :

  1. دانشجو نویسنده اول باشد .
  2. در مجله معتبر علمی پذیرش یا چاپ شده باشد .
  3. نام استاد راهنمای داخل و خارج در آن قید شده باشد .
  4. نام دانشگاه محل تحصیل در آن قید شده باشد .