شما اینجا هستید

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی سال 95


4 خرداد ماه 95

با توجه به عدم تغییر شیوه‌نامه و فرم‌های فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی، تمامی متقاضیان هرچه سریعتر نسبت به تکمیل پرونده و ارائه مدارک به مرکز تحصیلات تکمیلی اقدام نمایند . مدارک و فرم‌های مورد نیاز تشکیل پرونده را در این قسمت و راهنمای تکمیل تعهد کارمندی را در این قسمت ببینید .

توجه : دانشجویانی که از ابتدای سال 95 تشکیل پرونده داده‌اند نیز نسبت به تکمیل تعهدنامه جهت مکاتبه با وزارت علوم اقدام نمایند .