شما اینجا هستید

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی دریافت مقرری نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 94

 کلیه دانشجویان دکتری متقاضی دریافت مقرری نیمسال دوم سال تحصیلی 95- 94 فرم درخواست را تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 94/11/30 به سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده خود تحویل نمایند. تکمیل دقیق فرم به ویژه اطلاعات مربوط به حساب بانکی ( شماره حساب، نام بانک و کد شعبه بانک ) الزامی می‌باشد. از درج شماره کارت به جای شماره حساب خودداری فرمایید .