شما اینجا هستید

قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون سال 96 در مقطع دكتري دانشگاه صنعتي اصفهان


با كمال مسرت به استحضار پذيرفته شدگان بدون آزمون دكتري كه فهرست ايشان در ذيل آمده است مي رساند مرحله پذيرش ايشان همزمان با پذيرفته شدگان آزمون دكتري سازمان سنجش در اداره آموزش دانشگاه صنعتي اصفهان انجام خواهد شد.

ضروري است قبل ازمراجعه به اداره آموزش، فرم تكميل شده صلاحيت عمومي به دفتر شماره 275 سازمان مركزي دانشگاه (تحصيلات تكميلي) تحويل گردد.

ضمنا تاريخ احتمالي پذيرش 8/6/96 خواهد بود.

  • فرم صلاحيت عمومي