شما اینجا هستید

قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون سال 96 در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان


به اطلاع مي‌رساند تمامي پذيرفته شدگان بدون آزمون سال 96 در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان موظفند حداكثر تا اول شهريور 96 مدارك زير را به مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه واقع در ساختمان مركزي اتاق 275 تحويل نمايند . تكميل و ارائه اين مدارك جهت ثبت نام نهايي اين دسته از دانشجويان الزامي مي‌باشد .

  • فرم تكميل شده و عكسدار صلاحيت عمومي در سه نسخه ( يك نسخه اصل و دو نسخه كپي )
  • كپي همه صفحات شناسنامه و پشت و روي كارت ملي
  • فيش واريزي به مبلغ 330000 ريال به حساب 2172119001003  یا 4001021101007489 نزد بانک ملی ایران – خزانه‌داری کل

بديهي است قبولي قطعي اين دانشجويان منوط به تاييد صلاحيت عمومي از طرف هيات مركزي گزينش دانشجو مي‌باشد .