شما اینجا هستید

پذيرش بدون آزمون ورودي دانشجويان (دانش‌آموختگان) ممتاز كارشناسي‌ارشد در دوره دكترا دانشگاه صنعتي اصفهان (سال تحصيلي 97-96 )


اين دانشگاه بر اساس  آيين نامه  شماره 237200/21 مورخ 16/12/1393 در مقطع دکتري در رشته های مندرج در دفترچه انتخاب رشته به صورت بدون آزمون دانشجو مي پذيرد.

مهلت ثبت نام  و ارسال مدارك تا تاريخ 20/2/96 مي‌باشد . پذيرش نهايي  بر اساس بررسي مدارك و سوابق داوطلبين  صورت مي گيرد. به مدارك ناقص  و يا دريافت شده بعد از تاريخ  20/2/96   ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

آیین نامه پذيرش بدون آزمون در مقطع دکتری در سال تحصیلی 97 - 96

 شرايط لازم  

مدارك مورد نياز

نكات ضروري

ثبت نام و ارسال مدارك

فرم ثبت نام ( WORD )

فرم ثبت نام ( PDF )